Här kan du kontrollera om du har möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd.